Спортна фотография

Спортна фотография

Спортна фотография е жанр от фотографията, представящ спорта.

Пресъздава човешките движения, красотата на човешкото тяло или интересни моменти от динамичения, вълнуващ и красив свят на спортното състезание. Тя е една от формите на художествената фотография. Като ползва принципите и художествените и средства за постигане на висок художествен ефект. Спортната фотография има много общи допирни точки с репортажната фотография. Не винаги високите изисквания към изобразителните качества на тази фотография са необходими за една добра спортна снимка.

ММА

Спортна фотография

Мотокрос

Спортна фотография - Motocross